Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Reservation To Your Heart Reservation To Your Heart
Jan 17 2019 - 00:23

"Alam mo ba kung gaano kahirap 'yong katabi lang kita pero ni hindi kita mahawakan? 'Yong araw-araw kitang nakakausap pero hindi ko masabi-sabi ang totoo kong nararamdaman? Alam mo ba kung kung paanong pagtitiis ang ginawa ko para lang magpigil na yakapin ka at halikan?"

Read Now
Pusong Bato Pusong Bato
Jan 13 2019 - 22:01

"No woman had ever affected me the way you did. I guess I was falling in love with you without me realizing it..."

Read Now
My Lovely Bride: Dyna & Dash My Lovely Bride: Dyna & Dash
Jan 10 2019 - 23:46

"A real relationship, that's what I am craving for now. Masarap, nakakabusog at higit sa lahat, masustansiya..."

Read Now
And The Groom Said Maybe And The Groom Said Maybe
Jan 8 2019 - 22:23

"Matindi ang epekto ng halik ni Justin. Hindi siya niyon basta pinatuntong sa ulap gaya ng sabi-sabi. Kundi pakiramdam niya nakarating siya sa langit. It was indeed pure bliss..."

Read Now
Falling For The Enemy Falling For The Enemy
Jan 6 2019 - 18:29

Jaco need not say a word. One smile from him and you have no other choice but to fall for him.

Read Now
Kiss The Author Kiss The Author
Jan 2 2019 - 00:14

"If you're happy, you can smile. If you're mad at me, you can shout at me. Do whatever you like. And let me love you just the way you are."

Read Now
The Ladies Man Meets The One The Ladies Man Meets The One
Dec 20 2018 - 23:24

"Hindi tanong 'yong sinabi kong mahal kita kaya hindi mo kailangang sumagot. Ang gusto ko lang talaga, malaman mo para hindi ka na magduda."

Read Now
Princess, Queen Of My Heart Princess, Queen Of My Heart
Dec 16 2018 - 23:46
Read Now
Sin Island Sin Island
Dec 11 2018 - 23:26

"It was the right love with the right woman. But maybe at the wrong time."

Read Now
She Loves Me Not, She Loves Me She Loves Me Not, She Loves Me
Dec 6 2018 - 23:59

"The hardest thing I've ever done in my life was to try to forget you. So I stopped trying."

Read Now