Skip to main content

Symphony of Hearts

Symphony of Hearts

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-821-9

Napapitlag siya. And she knew instantly kung sino iyon. Pumihit siya upang humarap sa may-ari ng tinig, and came face to face with Levi Ranierro. Damang-dama niya ang pag-init ng mga pisngi niya, and was furious with herself dahil sa bagay na iyon. Sa loob ng ilang sandali ay hindi siya makaapuhap ng anumang masasa¬bi habang nagsasalubong ang kanilang mga mata. His forceful personality hit her with an impact that left her breathless. Hindi niya akalaing ganoon ang lalaki up close. His eyes were deep and clear gaya ng kulay ng hinog na palayan, tila ginto kapag tinatamaan ng araw. Mula sa gilid ng mga matang iyon ay nagpa-fan out ang mumunting laugh lines, adding character sa mapuwersanang personalidad nito. Nadama niya ang pagbilis ng kanyang pulso. At madali niyang na-realize ang pagkakaiba ng publicity photos at ng lalaki sa kanyang harapan....

4.466665
Your rating: None Average: 4.5 (15 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in