Skip to main content

Kisses Of Lies

Kisses Of Lies

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

Harrel Publishing

Makipagtitigan ka kina Lander at Beng upang malaman mo kung totoo ang sinasabi ng kanilang mga labi. Ano ang idudulot ng mga labing iyon kay Morita, asawa ni Lander, at kay Nicky, kasintahan ni Beng?

Naglalambing Ang Umaga

Naglalambing Ang Umaga

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Harrel Publishing Co.

 Magkaiba ang lambing ng umagang alay ni Jun Alvaro kay Libay. Ngunit bakit waring higit na nawili ang dalaga sa lambing ng umaga ni Abel, ang asawa ng kanyang kapatid na si Dorcas?