Skip to main content

Nagkataon, Nagkatagpo

Nagkataon, Nagkatagpo

Read This Book Online

Publish Date: 

2008

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1336-1

“I want my first boyfriend to be my last,” ani Bea kay Dennis. “Paano mo malalaman na siya nga ang right guy for you kung hindi mo susubukang makipagrelasyon sa iba?” “There will always be signs.” Napangiti ito at napailing. “You’re a hopeless romantic. Too old-fashioned.” Tama ito; makaluma siya pagdating sa pag-ibig. Pero hindi naman maialis sa kanya ang paghanga sa iba, gaya ng matinding paghangang nararamdaman niya para sa lalaking ito.