Skip to main content

A Christmas Break

A Christmas Break

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“I see you. I see your shyness. I see a woman who’s so fully grown and perfectly beautiful pero parang isang wild swan, napakailap…”

A Long-Lost Promise of Love 1

A Long-Lost Promise of Love Part 1

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1623-6

“Mai-in love ka sa akin?” natatawang sambit ni Ethan na noo'y pitong taong gulang pa lamang. “Promise? Ayoko yatang pumangit forever and ever.”

“P’omise.” “Promise iyan talaga, ha?”

“Yes!” “Sige na nga" sagot ni Arriana na noo'y dalawang taong gulang pa lamang.

A Long-Lost Promise of Love 2

A Long-Lost Promise of Love 2

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1641-4

ARRIANA was smiling in her sleep. Hindi maipaliwanag ni Ethan ang kabang naramdaman niya nang tumigil siya sa harap ng duyan at tinitigan ang maamong mukha nito, ang mapupulang labi nito na bahagyang nakaawang at tila nag-iimbitang mahalikan.

Boarder Ng Puso Ko

Boarder Ng Puso Ko

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0904-3

She made up her mind. Doon na siya uupa. Makakaya naman siguro niyang pakisamahan ang supladito at unwelcoming na anak ng kanyang landlady...

Caryl: The Pretentious Temptress

Caryl: The Pretentious Temptress

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp

ISBN: 

971-02-0676-1

ULILANG-LUBOS si Caryl. Namatay sa pakiki-paglaban sa Mindanao ang sundalo niyang ama at ang kanyang ina naman ay sumunod pagkatapos ng isang taon dahil sa sakit na cancer. Inihabilin siya ng huli sa Tita Rizza niya, ang nag-iisang kapatid nito. Dahil doon ay napilitan siyang iwan ang lugar na kinalakihan at lumuwas sa Maynila. Naipagbili na kasi ang lupa’t bahay nila para sa pagpapagamot ng kanyang ina. That was about three years ago.

Daytime Dreams

Daytime Dreams

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“Estupido lang ang lalaking tatangging makasama ka sa buhay. I have been stupid for so long. I don’t want to be stupid another day longer.”

Give Love A Break

Give Love A Break

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1339-3

“When you’re looking at me like that, pakiramdam ko, pang-Miss Universe ang beauty ko.”

Home In Your Arms

Home In Your Arms

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Hindi na tayo magkakalayo, Faith. Wala nang makapaghihiwalay sa atin. Itaga mo 'yan sa bato."

If I'll Fall In Love

If I'll Fall In Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1846-8

    You don’t force love to come into your life, for love comes freely and chooses no one.  One day, you might just wake up falling for the person you least expected.  
    Patutunayan ho ito ng istorya nina Martyn at Lance.  

 

In Loving And Believing

In Loving And Believing

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1515-9

 Tagos hanggang buto ang panlulumo ni Frances. Pakiramdam niya, mismong kaluluwa niya ang lumuluha. Pero hindi niyon nagawang mabawasan ang sakit, kahit kaunti lang. Bumangon siya mula sa kinabagsakan niya at parang isang may-diperensiyang robot na naglakad siya patungo sa banyo. Hinaklit niya ang belo sa kanyang ulo at kakatwang natuwa pa siya sa naramdaman niyang sakit sa kanyang anit. She would welcome any other pain, any pain except the pain she was feeling in her heart; kahit na ano, magising lang siya sa bangungot na ito.