Skip to main content

READ OUR FREE EBOOKS

Miss Barangay Toritori Sa Pagngiting Muli Ng Puso
Butterscotch Pangako Ng Pag-ibig
Sa Bawat Patak Ng Luha Ako'y Para Sa Iyo
My Own True Love Ikaw Sa Buhay Ko
The Love That Will Prevail Bihag Ng Pag-ibig
Lumang Piso Para Sa Puso Doc, May Gamot Ka Ba Sa P
My Blue-Eyed Girl Ram Rivera, My Hero
Marriage By Agreement Huwag Mong Dayain Ang Puso
Mawala Man Ang Lahat Sa Akin Maging Tapat Ka Sa Aking Puso
Bilib Ka Na Ba? Chances
Touch And Go Bigla-bigla, Isang Pag-ibig
Pretenders In Love 1 Dearly Beloved