Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

The Search
Mar 24 2015 - 19:10
The Search

His effort paid off. Kaya lang, masamang balita ang sumalubong kay Chor de Vastra. Wala na siyang anak! Ang kumumpirma niyon sa kanya ay ang ob-gyne na si Dra. Hemly Marcos. Isang dagok iyon sa kanya at sarili niya ang sinisisi.
Si Hemly ay nobya ng kanyang kaibigan. Mali ang ituon niya ang pansin sa dalaga! Subalit nangyari ang hindi dapat! Muli na naman ba siyang tatakas sa isang responsibilidad na halos sumira sa buhay ng dati niyang nobya? Paano haharapin ni Chor ang kanyang kaibigan?

Read Now
The Redemption
Mar 22 2015 - 19:49
The Redemption

Kesha Mantarin, biktima ng maling pag-ibig na nagdulot sa kanya ng maraming problema. Dumating pa sa puntong itinuro niyang ibang lalaki ang ama ng kanyang ipinagbubuntis at nagsama pa sila sa iisang bubong. Problemang nagtulak sa kanya para lumayo.
Si Duke Dumalag na ba ang kanyang tagapagligtas? Buong puso niyang tinanggap ang mga tulong na ibinigay sa kanya. Hindi niya tinanggihan ang mga iyon dahil literal siyang nangangailangan ng tulong. Subalit sapat na bang dahilan iyon para isipin niyang may pagtingin sa kanya ang binata? Pero kumbinsido siyang hindi ang kagaya niyang disgrasyada ang tipo ng lalaki!

Read Now
The Odds
Mar 20 2015 - 18:36
The Odds

Malaking eskandalo ang naranasan ni Lizandra Cristo kaya nagdesisyon siyang magsimulang muli sa malayong lugar. Pero sinusundan siya ng mga mapanghamong pagkakataon. Sinusubukan ang kanyang tatag.
Nakilala niya si Denon Martin, isang lalaking tumambay sa dalampasigan. Ang akala niya, binata ito. Pero isang araw, may sumulpot na babae sa kanyang bahay at nagpakilalang asawa ng lalaki.
Nagkandabuhol-buhol pa ang mga sitwasyon sa pagitan nila. Hindi malaman ni Lizandra ang gagawin. Subalit nasa tabi niya sa tuwina si Denom. Hindi siya pinababayaan.
Pero ang katotohanang may asawa ito ay labis niyang ikinalungkot. Ni hindi niya alam kung ano ang kanyang inaasahan dito!

Read Now
Bossy Love
Mar 18 2015 - 19:42
Bossy Love

"That's the way it is. Beginnings are usually scary, the endings often sad... but what matters the most is the moments in between."

Read Now
You're The Only One
Mar 16 2015 - 18:27
You're The Only One

"No matter what you do, no matter how much you hurt me, I will always love you. Ewan ko nga ba, I guess I was cursed to love only you."

Read Now
Nagising Sa Isang Halik
Mar 14 2015 - 18:03
Nagising Sa Isang Halik

"Kapag nagmahal ka pala, dapat ay buong-buo. Hindi kapiraso, hindi tira... dahil hindi 'yon matatag. Dahil balang-araw ay matitibag din 'yon."

Read Now
Ang Dalawang Langit Ni Maribeth
Mar 12 2015 - 18:51
Ang Dalawang Langit Ni Maribeth

Sa pag-ibig ay nag-iisa lamang ang langit. Iyan ang paniniwala ni Ibet dahil nabigo siya kay Sonny, ang kanyang unang pag-ibig.
Nagpakasal siya kay Rodel para makaganti kay Sonny, na inakala niyang ibinasura siya.
Nagbiro ang tadhana. Nang magbalik siya sa Pilipinas mula sa Los Angeles kung saan sila naninirahan ni Rodel ay nagkita sila ni Sonny. Nabuhay sa kanila ang init ng tunay nilang pagmamahalan. Pag-ibig na humantong sa pagkakasala.
Nagbunga ang kapusukan. Naglihi si Ibet. At kailangang ilihim niya iyon kay Rodel.
Ngayon ay nagdurusa siya, sa takot, sa kung sino ang ipakikilala niyang ama sa isisilang na anak. Isang malaking problema iyon na alam ni Ibet na pagdurusahan niya habambuhay. Dahil alam din niyang walang lihim na hindi nabubunyag...

Read Now
Runaway Groom
Mar 10 2015 - 18:24
Runaway Groom

"Ako na lang ang magpapanggap na husband mo. Kapag tinanggihan mo ako, ipipilit ko pa rin ang sarili ko."

Read Now
Kailan Ang Simula Ng Wakas
Mar 8 2015 - 20:22
Kailan Ang Simula Ng Wakas

"Kailan ba kita mapapaniwalang ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko?"

Read Now
I Just Can't Forget You
Mar 6 2015 - 18:43
I Just Can't Forget You

"Anim na taon kang nawala. At ngayong narito ka na... lalo ko lang natiyak na sa iyo pa rin ang aking puso."

Read Now