Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Paige And The Playful Heart
Jun 16 2015 - 18:43
Paige And The Playful Heart

Hindi niya maintindihan kung bakit kay Paige ay gusto na niyang mangatog kahit iniisip pa lamang niyang maaaring mabasa nito sa mga mata niya ang nasa loob niya.

Read Now
Jack Rheus And The Cheerful Heart
Jun 13 2015 - 21:06
Jack Rheus And The Cheerful Heart

"I've been happier, much happier nang makilala kita."

Read Now
A Twist Of Fate
Jun 11 2015 - 18:14
A Twist Of Fate

"All I need is your love. That is enough."

Read Now
Malaman Mo Man Lang
Jun 9 2015 - 10:54
Malaman Mo Man Lang

"Ikaw ang ideal woman na dati'y pinipilit kong isipin na hindi nag-e-exist."

Read Now
A Love Story in Isla Samaniego
Jun 7 2015 - 18:28
A Love Story in Isla Samaniego

He would never get himself involved in a serious relationship, or worse, in a lifetime commitment because he would only get hurt in the end.

Read Now
Dreamer's Wish
Jun 4 2015 - 17:13
Dreamer's Wish

"Para ka nang isang malagkit na bagay na nakapagkit sa utak at puso ko. Nasasabik akong makita ka kahit hindi ko masabi ang nararamdaman ko."

Read Now
Kung Mawawala Ka
Jun 2 2015 - 20:42
Kung Mawawala Ka

If you could choose between the man you love and the man who loves you, whom would you choose?

Iyon ang dilemma ni Millie. Mahal ni Joey si Millie pero mahal ni Millie si Peter at mahal naman ni Peter si Francine. Nang sa wakas ay napagtanto ni Millie kung sino ang tunay niyang mahal - si Joey, who was always there for her and whom she had always taken for granted, it was too late for her dahil sumuko na ang binata at kusa nang lumayo...

Read Now
Thank You For Loving Me
May 31 2015 - 18:10
Thank You For Loving Me

Kristina felt as though her heart would jump right out of her chest when she first saw Dexter. Kikiligin na sana siya sa isiping makakasama sa iisang bubong ang pinakaguwapong nilalang na kanyang nakita sa tanang buhay nang marinig ang unang salitang lumabas sa bibig nito. Sino ba raw siya? Bagong hardinero o driver?

Ang antipatikong ’to! naisip niya nang bigla siyang mapatingin sa sariling suot. Naka-cap siya, jeans, jacket at rubber shoes. Pero sisiguruhin niyang iyon na ang kahuli-hulihang pagkakataong makikita siya nito sa ganoong porma. She was going to make Dexter fall in love with her!

Read Now
No Other Love
May 28 2015 - 21:06
No Other Love

Nalubog sa putik ang gulong ng bulok na kotse ni Diana sa isang liblib na daan sa kanyang paghahanap kay Luis, her wayward fiancé na matagal nang hindi nagpapakita sa kanya. In her attempts to get her car going again, nabalot din ng putik ang kanyang buong katawan. Nang makasilip ng batis sa di-kalayuan, she merrily took a dip in the clear, shallow waters. Kasalukuyan pa siyang nag-e-enjoy nang bulabugin ng isang authoritative na tinig... na pagmamay-ari ng isang guwapong lalaki. She didn’t like the way her heart skipped a beat while he chastised her for trespassing on his property. Lalong hindi niya nagustuhan ang sumunod na natuklasan. Ang lalaki pala ay si Josh, older brother ni Luis....

Read Now
Next Time I Fall In Love
May 26 2015 - 20:43
Next Time I Fall In Love

Nasorpresa si Michael Evangelista nang makita ang sekretaryang inirekomenda sa kanya ng kapitan del barrio ng Pulong Banal where he planned to build a resort. He never expected to find such a beautiful face sa liblib na lugar na iyon.

He was soon to find out though, that while Edith’s elegant beauty seemed out of place, her attitude certainly wasn’t. Kasintapang ito at  kasintalas ang dila ng mga taong tumututol sa mga plano niya.  He had set his mind on building that resort; and with the same passion, he swore that he would find a way to win her heart....

Read Now