Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Nakatadhanang Puso
Aug 12 2014 - 18:40
Nakatadhanang Puso

"May alam akong paraan kung paano kita mapapasuko..."

Read Now
Never Say Never
Aug 10 2014 - 19:51
Never Say Never

"Never say never, Daisy. Wala pang babaing tumanggi sa akin kapag ginusto ko."

Read Now
I Love You... Friend
Aug 8 2014 - 18:26
I Love You... Friend

"I love you, my friend, handa kong isugal ang aking buhay at kaligayahan sa piling mo..."

Read Now
Pag-ibig Sa Isang Pangarap
Aug 6 2014 - 17:19
Pag-ibig Sa Isang Pangarap

Ngayon lamang niya napatunayan, mahirap nga palang sawayin ang puso.

Read Now
Love Conquers All
Aug 4 2014 - 20:50
Love Conquers All

"Habang itinataboy ko siya sa isip, tukso namang naaalala ko siya palagi."

Read Now
Too Late To Say Sorry
Aug 2 2014 - 20:54
Too Late To Say Sorry

"Nababaliw na yata ako. Bakit ba ako umibig sa iyo?"

Read Now
It's My Turn 2
Jul 31 2014 - 20:45
It's My Turn 2

"How dare you! Hindi totoong kaya mainit ang ulo ko dahil sa hindi mo pagpansin sa akin..."

Read Now
Ikaw Ang Bituin Ng Aking Puso
Jul 29 2014 - 19:18
Ikaw Ang Bituin Ng Aking Puso

"Naghihintay lang akong marinig mula sa iyo na mahal mo ako. At handa ko nang talikuran ang lahat-lahat..."

Read Now
My Deceitful Sweetheart
Jul 27 2014 - 19:38
My Deceitful Sweetheart

"Hindi kita hinanap, ako ang nilapitan mo. Hindi kita inakit, ikaw ang nanligaw."

Read Now
It's My Turn 1
Jul 25 2014 - 18:46
It's My Turn 1

"Bakit ba sa tuwing magtatagpo ang landas natin, pawang disgrasya ang inaabot ko sa'yo?"

Read Now