Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Minsan Sa Isang Panahon
Nov 29 2014 - 20:45
Minsan Sa Isang Panahon

"Ang sabi ko noon ay maghihintay ako, until you're old enough to understand how I feel... until you're old enough to return the love I'm offering."

Read Now
Butterscotch
Nov 27 2014 - 18:32
Butterscotch

"Hanggang sumisikat ang araw sa silangan at nagpapakita ang buwan sa gabi... ganoon kita kadalas isipin, ganoon katagal kita mamahalin."

Read Now
Pangako Ng Pag-ibig
Nov 25 2014 - 20:20
Pangako Ng Pag-ibig

"When I said 'finally,' I meant, sa wakas ay natagpuan ko nang muli ang babaeng nais kong makasama sa habang-buhay. Ikaw iyon, Sam."

Read Now
Sa Bawat Patak Ng Luha
Nov 23 2014 - 18:11
Sa Bawat Patak Ng Luha

"I can never marry any woman for that matter, dahil para sa 'kin ay iisa lang ang babaeng puwede kong mahalin. At iyon ay walang iba kundi ikaw."

Read Now
Ako'y Para Sa Iyo
Nov 21 2014 - 17:21
Ako'y Para Sa Iyo

"I love you. More than you'll ever believe I can."

Read Now
My Own True Love
Nov 19 2014 - 17:49
My Own True Love

"You're my own true love, Marti. Hindi ko kayang ibigay sa iba ang pag-ibig na iyon, no matter how I tried..."

Read Now
Ikaw Sa Buhay Ko
Nov 17 2014 - 16:49
Ikaw Sa Buhay Ko

"My lips are itchy, they want to kiss you."

Read Now
The Love That Will Prevail
Nov 15 2014 - 19:00
The Love That Will Prevail

"Are you saying na matatakot kang ma-in love sa akin? I'm handsome. I'm rich. Mabait. And don't worry, handa akong bigyan ka ng isang dosenang anak."

Read Now
Bihag Ng Pag-ibig
Nov 13 2014 - 18:08
Bihag Ng Pag-ibig

"Ang babaeng balak kong pakasalan, she's standing right in front of me."

Read Now
Lumang Piso Para Sa Puso
Nov 11 2014 - 19:10
Lumang Piso Para Sa Puso

"Ano namang ligaw-ligaw ang sinasabi mo riyan, eh, tatlong beses ka nang nakahalik?"

Read Now