Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Stubborn Heart
Feb 12 2015 - 18:41
Stubborn Heart

"Ayokong i-hold ka dahil ayokong maging dependent tayo sa isa't-isa. Ayokong isang araw ay sabihin mong ayaw mo na sa akin dahil nagsawa ka na."

Read Now
Mary Shine
Feb 10 2015 - 18:33
Mary Shine

Lend your hand and hold me. Fight and don't give in because I'm coming to hold you forever.

Read Now
Just To Be Near You
Feb 8 2015 - 18:08
Just To Be Near You

"Ano pa ba ang gusto mong gawin ko just to convince you that all I did was because I really love you?"

Read Now
My Love, My Heroine
Feb 6 2015 - 18:24
My Love, My Heroine

Napapikit si Leo. Natangay na siya sa ginagawa ng nobya. Pagdating niya sa sukdulan, ibang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi... Charizze.

Read Now
Trial Marriage
Feb 4 2015 - 17:55
Trial Marriage

"You bring so much happiness in my life in just a very short moment, Aileen. Kung alam ko lang na makakaramdam ako ng ganitong saya, sana ay noon pa ako sumunod sa kagustuhan ni Papa na pakasalan ka."

Read Now
Kawangis Ng Pag-ibig
Feb 2 2015 - 21:37
Kawangis Ng Pag-ibig

"Sundin mo ang gusto ng puso mo. Ang hindi makita ng iyong mga mata ay natitiyak kong makikita niyon."

Read Now
Somewhere In My Heart
Feb 1 2015 - 06:30
Somewhere In My Heart

"Kiss me again. Make it deeper and this time, touch me, too..."

Read Now
Just One Kiss
Jan 29 2015 - 18:28
Just One Kiss

"I intend to offer my name to someone better. To someone who's more deserving than my pretty wicked wife. And that is you, Maggie."

Read Now
Ngayon Ang Panahon Para Ibigin Ka
Jan 27 2015 - 19:38
Ngayon Ang Panahon Para Ibigin Ka

"I've never been more sure of anything else in my life. We're getting married and that's final."

Read Now
No One Else But You
Jan 25 2015 - 19:34
No One Else But You

"There's truly no one else who can make me feel this way... only you."

Read Now