Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Huwag Mong Dayain Ang Puso
Nov 1 2014 - 21:26
Huwag Mong Dayain Ang Puso

"I love you, Margie Mendoza. As our greatest hero is my witness, I will love you till the day I die."

Read Now
Mawala Man Ang Lahat Sa Akin
Oct 30 2014 - 18:55
Mawala Man Ang Lahat Sa Akin

"I'm willing to do everything... to give everything... to lose my everything... if it means gaining you."

Read Now
Maging Tapat Ka Sa Aking Puso
Oct 28 2014 - 18:25
Maging Tapat Ka Sa Aking Puso

"Nasaktan man ako nang dahil sa iyo, naging tapat pa rin ang puso ko..."

Read Now
Bilib Ka Na Ba?
Oct 26 2014 - 19:58
Bilib Ka Na Ba?

"Ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life, Aaron. If you'll wait for me, I'll be very happy."

Read Now
Chances
Oct 24 2014 - 18:49
Chances

"Just when I thought it was really over, you were standing in front of me... Looking so mad and infuriatingly beautiful."

Read Now
Touch And Go
Oct 22 2014 - 19:44
Touch And Go

"Una pa lang na makita kita... para na akong dinagukan ni Kupido. Hindi nga ako nakapagsalita..."

Read Now
Bigla-bigla, Isang Pag-ibig
Oct 20 2014 - 18:49
Bigla-bigla, Isang Pag-ibig

"Hayaan mong i-manipulate ka ng puso mo. Subukan mong magmahal nang buong puso at walang hinihintay na kapalit."

Read Now
Pretenders In Love 1
Oct 18 2014 - 16:58
Pretenders In Love 1

"You don't hate someone unless you love someone..."

Read Now
Dearly Beloved
Oct 16 2014 - 19:01
Dearly Beloved

"Hindi ko alam ang chances ng pag-ibig ko sa'yo. But damn, ayokong habambuhay na sisihin ang sarili ko for letting you go without having even tried."

Read Now
Home In Your Arms
Oct 14 2014 - 18:35
Home In Your Arms

"Hindi na tayo magkakalayo, Faith. Wala nang makapaghihiwalay sa atin. Itaga mo 'yan sa bato."

Read Now