Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

One Love, One Time
Jul 9 2014 - 19:34
One Love, One Time

" Mahirap magmahal nang hindi nae-express, nabubulok ang pag-ibig sa puso..."

Read Now
Huwag Mong Husgahan Ang Puso
Jul 7 2014 - 20:31
Huwag Mong Husgahan Ang Puso

"Kiss mark lang ba ang kayang ibigay sa iyo ni Arnold?"

Read Now
Driver Ko, Mahal Ko
Jul 6 2014 - 08:47
Driver Ko, Mahal Ko

"Ngayon, alam kong mahal mo ako dahil narito ka sa lugar kung saan kita unang hinalikan at hindi ka tumanggi. At huwag na huwag mo akong tatanggihan if I ask you to marry me."

Read Now
Jealous Guy
Jul 4 2014 - 09:05
Jealous Guy

"We made love. Why do you have to be sarcastic about it?"

Read Now
Sometimes You Just Know 3
Jul 1 2014 - 19:19
Sometimes You Just Know 3

"I cannot imagine myself being married to you..."

Read Now
So Help Me Girl
Jun 29 2014 - 22:06
So Help Me Girl

"Natakot ako noong unang kita ko sa iyo. Inisip kong you were a big trouble. Hulog ka pala ng langit sa akin..."

Read Now
My Girl Sunday
Jun 26 2014 - 06:56
My Girl Sunday

"Don't fall in love with me, dear maid... and that's an order."

Read Now
Fools Fall In Love
Jun 24 2014 - 04:39
Fools Fall In Love

"Basta ba sasagutin mo ako bago tayo ikasal, para naman masabi kong naging girlfriend kita bago kita naging misis..."

Read Now
Ilusyon Kong Pag-ibig 1
Jun 22 2014 - 09:28
Ilusyon Kong Pag-ibig 1

"Minsan, gusto ko siyang makilala nang totohanan so I can get rid of my illusions pero minsan, ayoko rin. In my fantasies, walang bagay na imposible. I can drive him crazy. I can make him fall in love with me."

Read Now
Sa Bitag Ng Berdugo
Jun 19 2014 - 10:26
Sa Bitag Ng Berdugo

Naimbitahan ka ba sa kasal nina Mira at Bian? Huwag kang magtatampo, kung hindi. Napur nada ang kasal ni Mira dahil naghuhurumentado ang berdugo.. NANGINGINIG pa ang buong katawan nang subukan niyang abutin ang tuwalyang pantakip sa kahubdan.                            

         “Ngayon  ka  pa  mahihiya?” Hinablot  nito  ang  tuwalya  at  itinapon sa sahig.  Humagupit  sa kanya ang lupit ng pananalita nito. “Kasal ka na sa ’kin! Hindi ako papayag na may ibang lalaking nakikisawsaw sa’yo!”

         “Bian...” Napailing siya, humawak sa braso nito. Pinalis  nito ang kamay niya. “Hindi ako papayag  na lumaki ang anak ko sa isang babaing hindi makontento sa isang lalaki!”

         “Lumayas  ka,  Fabian!” Pinanlisikan niya ito.  “Huwag  kang  babalik hangga’t hindi ka nagiging matinong tao!”    

         Malupit na ang ngiti nito. “Mag-ingat ka, Mira. Hindi mo  pa alam kung paano ako magalit...”

        

 

Read Now