Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

My Man For Life
Aug 28 2014 - 18:25
My Man For Life

"Kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay, malaya mong maipahahayag anuman ang iyong niloloob. Dahil ang pag-ibig lamang ang tanging karapatan ng tao na wala sa batas."

Read Now
I Can't Help Falling In Love With You
Aug 26 2014 - 18:06
I Can't Help Falling In Love With You

"I'm looking for a wife... puwede bang ikaw na lang...?

Read Now
Surrender My Love
Aug 24 2014 - 18:37
Surrender My Love

"Could you tell the best man I love him?"

Read Now
The Man Who Used To Be Mine
Aug 22 2014 - 19:36
The Man Who Used To Be Mine

Kung meron man akong gustong pakasalan, it's you. Pero nasaan ka no'ng mga time na iyon?"

Read Now
Feel Ko, Mahal Kita
Aug 20 2014 - 19:22
Feel Ko, Mahal Kita

"Kay tagal kong hinintay na sabihin mong mahal mo ako."

Read Now
Job Seeking, Heart Searching
Aug 18 2014 - 18:58
Job Seeking, Heart Searching

"I want you to marry me. At kung salungat man sa prinsipyo mo ang pagpapakasal sa isang walang-kwentang bachelor na tulad ko, kahit anong set-up, payag ako."

Read Now
Walang Hanggang Pagmamahal
Aug 16 2014 - 19:13
Walang Hanggang Pagmamahal

"Mahal kita. Even when I wanted to hurt you for hurting me, I kept on loving you..."

Read Now
Wonderful Kiss
Aug 14 2014 - 18:33
Wonderful Kiss

"After that wonderful kiss, I can't afford to let you get out of my sight..."

Read Now
Nakatadhanang Puso
Aug 12 2014 - 18:40
Nakatadhanang Puso

"May alam akong paraan kung paano kita mapapasuko..."

Read Now
Never Say Never
Aug 10 2014 - 19:51
Never Say Never

"Never say never, Daisy. Wala pang babaing tumanggi sa akin kapag ginusto ko."

Read Now