Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Ang Boyfriend Kong Hindi Ang Boyfriend Kong Hindi
Nov 15 2016 - 21:01

"Bibigyan kita ng mga bagong alaala, magagandang alaal na tatabon sa mga alaala mo sa kanya."

Read Now
Emma's Heart Emma's Heart
Nov 13 2016 - 21:14

"I don't need material riches of this world. They're nothing to me. All I need is one treasure. The treasure I called - You."

Read Now
My Brusquerie Girl My Brusquerie Girl
Nov 11 2016 - 22:17

"Ayoko nang maging duwag, ayoko nang maging hangal. Pero higit sa lahat, ayoko nang saktan o makitang nasasaktan ang pinaka importanteng babae na siyang natatanging dadalhin ko sa altar."

Read Now
Hello Soulmate Hello Soulmate
Nov 9 2016 - 19:11

"If you were hurt and you need to cry, you can always turn to me. Even if the entire world becomes your enemy, I will protect you. I love you. You will always be my last kiss."

Read Now
Ang Bruha At Ang Bakulaw Ang Bruha At Ang Bakulaw
Nov 7 2016 - 17:53

"Are you my dream? Then this must be my sweetest dream ever."

Read Now
My Love, My Destiny My Love, My Destiny
Nov 6 2016 - 00:29

"Kahit anong klaseng buhay ang danasin ko, basta ikaw ang asawa ko, I'll get by."

Read Now
My Sweet Sweet Potato My Sweet Sweet Potato
Nov 4 2016 - 10:08

She learned to let go from the comfort of her Porsche. Nadiskubre kasi niyang mas masarap sa pakiramdam ang comfort na dala ni Clifford sa kanya.

Read Now
Defying Gravity Defying Gravity
Nov 2 2016 - 09:43

"Ang dali mo namang sumuko. 'Di ba, dapat ang pagmamahal ipinaglalaban? Ikaw, atras ka lang nang atras."

Read Now
My Genie My Genie
Oct 31 2016 - 20:14

“Wala nang bawian `yan. Akin ka na talaga.”

 “Iyong-iyo ako, Ravenn. Puso at kaluluwa.”

Read Now
Adam's Sassy Girl Adam's Sassy Girl
Oct 30 2016 - 19:54

Nilinga ni Kimi si Adam sa puntong iyon dahil humigpit ang pagkakahapit ng mga braso nito sa tiyan niya. Nanlalaki ang mga mata nito at lukot ang mga kilay.

Read Now