Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

I Love To Love You Out Loud I Love To Love You Out Loud
Jul 6 2016 - 18:30

"I've made horrible things. But those were the mistakes I'm willing to make, over and over again. Because every mistake that I made, it led me closer to you. And it's all worth it."

Read Now
Subconsciously In Love Subconsciously In Love
Jul 4 2016 - 19:41

"I'm not a perfect person. I make mistakes and sometimes people get hurt because of it. Pero ang isang tama na ginawa ko ay ang mahalin ka. At alam ko na 'yon ang kaisa-isang bagay na hinding-hindi ko pagsisisihan."

Read Now
Walang Iba Kundi Ikaw Walang Iba Kundi Ikaw
Jul 2 2016 - 21:32

"I love you with all my heart. Pero napapagod din naman ang puso. At kapag napagod na iyon, napipilitan iyong sumuko."

Read Now
Matteo's Fair Belle Matteo's Fair Belle
Jun 30 2016 - 18:47

"Every time I'm with you, I just can't seem to think straight. You're slowly turning me into a madman. And I couldn't care less... I just want you."

Read Now
Hopelessly In Love With You Hopelessly In Love With You
Jun 28 2016 - 18:24

"Don't smile at me like I'm your favorite person in the world. You're killing me defenselessly."

Read Now
My Gothic Earrings My Gothic Earrings
Jun 26 2016 - 18:28

"You're the best thing that ever happened in my life."

Read Now
The Spell Of An Ancient Moonstone The Spell Of An Ancient Moonstone
Jun 24 2016 - 19:43

"I'm willing to lose everything just not your heart."

Read Now
Babo Cheorom Babo Cheorom
Jun 22 2016 - 17:08

"Mas gusto ko pang makipag-away sa'yo kaysa makipagngitian sa ibang babae."

Read Now
Love, Headbutts And Everything Nice Love, Headbutts And Everything Nice
Jun 20 2016 - 18:25

"Who would have thought that while we were hating each other, we were actually falling in love?"

Read Now
Selphie's Genius Lover Selphie's Genius Lover
Jun 18 2016 - 12:53

"Bakit napakaliit ng tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba alam na ikaw ang mundo ko? Paano mo nagagawang maliitin ang bagay na siyang lahat-lahat sa akin?"

Read Now