Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

And That Was How I Knew You Were The One And That Was How I Knew You Were The One
Nov 15 2017 - 21:16

She was definitely in love him. Wala nang pero-pero. Basta, mahal na niya ito. Period.

Read Now
Love Guro: Teach Me To Love Love Guro: Teach Me To Love
Nov 13 2017 - 21:08

"I didn't know what the meaning of love is before. Pero no'ng minahal mo ako, hindi lang kahulugan ng pag-ibig ang nalaman ko. Binigyan mo pa ito ng kahulugan sa buhay ko."

Read Now
Sweeter Than Fiction Sweeter Than Fiction
Nov 11 2017 - 21:45

"I may not be the perfect man of your dreams but I will try to be the best man of your reality."

Read Now
Someday We'll Know Someday We'll Know
Nov 7 2017 - 21:33

"May mahihiling pa ba 'ko? Mukhang wala na. Ikaw na ang kumompleto sa akin simula noong araw na magkakilala tayo."

Read Now
You've Got That One Thing You've Got That One Thing
Nov 4 2017 - 21:42

"The first time you look at me and smiled at me, I know I loved you there and then..."

Read Now
Angel Angel
Nov 1 2017 - 20:52

Missing someone is a part of loving them, if you are never apart; you'll never know how strong your love really is.

Read Now
Dahil Sa Kahapon Dahil Sa Kahapon
Oct 29 2017 - 22:37

"I never had such desire for a woman like what I have for you. Ikaw lang ang tanging babaeng paglalaanan ko ng lahat ng mayroon ako."

Read Now
Frenemies With Benefits Frenemies With Benefits
Oct 27 2017 - 19:10

"You made me believe that with you, love is always worth a shot."

Read Now
My Beloved Samaritan My Beloved Samaritan
Oct 25 2017 - 02:49

"Ngayon lang ako nagmahal sa buong buhay ko, Mary. I don't want to lose you. I'd rather die.'

Read Now
The Cursed Pair The Cursed Pair
Oct 22 2017 - 21:34

“Ikaw na tanging kambal ang magiging binhi. Isinusumpa kong mananatiling isa ang magdadala ng iyong lahi. Na bawat babaeng magmumula sa iyo ay hindi magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa pag-ibig, magdurusa, at mabibigo. Isinusumpa kong dadalhin ito ng iyong angkan hanggang sa ikaapat at ikapitong salinlahi.”

Read Now