Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Iniukol Na Ng Langit Iniukol Na Ng Langit
Mar 25 2011 - 05:33

IBINIGAY ni Lorena kay Levi ang lahat-lahat: pag-ibig, pagkababae, pera. Pero makaraan niyang pagtapusin si Levi ng pag-aaral, nilayasan siya nito upang iba naman ang maka-live in. Sa rurok ng pagkasiphayo, saka nadiskubre ng dalaga na may sakit siyang malubha. Sakit na magiging susi sa tunay na pagkatao ni Lorena at magiging landas upang magkatagpo sila ni Joselito. Ang kustiyo’y papatol ba ang dalaga rito gayong nagdurugo pa ang kanyang puso at naghahanap pa ng impormasyon para malunasan na ang sakit? At ano ang batayan ni Joselito nang ihayag nitong matagal nang iniukol ng langit ang dalaga para sa kanya gayong noon lang sila nagkitang dalawa?

Read Now
Dahil Mayroong Ikaw Dahil Mayroong Ikaw
Feb 19 2011 - 23:19

NAKANGITI si Sheila habang minamasdan si Red. Maikukumpara ito sa movie idol na si Robin Padilla. Sa kilos, sa pananamit, sa pagsasalita. Sa halos lahat... At, take note... ang tawag sa kanya ay lumalagapak na “ma’am”! Ang feeling tuloy niya ay siya si Sharon Cuneta! Ngunit kumpara sa dalawang movie screen idols, ang love story nila’y nakabitin kung matatapos na happy ending. Sapagkat si Red, lupa na nga ito’y naglagay pa ng pader sa pagitan nila. Pader na nang una’y ipinangako nitong bubuwagin... “Dahil mayroong ikaw...”

Read Now
Cafe Romanza: Erica Cafe Romanza Book 7: Erica
Jan 20 2011 - 02:36

MAAGANG na-in love sa isa’t isa sina Erica at Ian. Kaso’y kinailangan ni Ian na mag-migrate sa States. Hindi na nito nalamang nagbunga ang kanilang mapusok na pag-ibig. Ngayong nagbalikbayan ang binata, hindi na maitago ni Erica ang existence ng batang si Ianca. Ang tanong ay kung si Ianca lang ang dahilan ng pananatili ni Ian sa bansa o mahal pa ba nito si Erica?

Read Now
Kapirasong Puso Kapirasong Puso
Jan 19 2011 - 23:50

IYON ang moment of truth para kay Hermes. Nakita niyang muli si Gladys – ang babaeng una niyang minahal at planong pag-alayan ng lahat sa kanya sa panahong malapit na siyang makipagtaling-puso kay Fina – ang ikalawang babaing nang wala na si Gladys ay siya namang lahat sa kanya. Kapirasong puso na lang ba ang maibibigay niya kay Gladys? Ang babaing ayon ay Hermes ay alam lang niya kung paano mamahalin; hindi kung paano lilimutin.

Read Now
May Nagmamahal Sa'yo May Nagmamahal Sa'yo
Jan 18 2011 - 02:19

Nagkatagpo sina Dulce at Francis sa tamang panahon ngunit maling pagkakataon. Sa maikling sandali, naramdaman nila ang pangangailangan sa isa’t isa. Pangangailangan sa kaso ni Dulce dahil hindi niya matiyak kung pagmamahal nga ang nararamdaman niya sa binata. Sa sitwasyon niya, kailangan niya ng isang balikat na maiiyakan. Dumating si Francis sa buhay niya na may sugat pa ang kanyang puso na nilikha naman ni Ricky, ang lalaki sa buhay niya. Pangangailangan din sa panig ni Francis. Pagkatapos niyang umibig at mabigo minsan, kay Luz, ay hindi na niya halos alam ang kahulugan ng salitang pag-ibig. Kailangan niya si Dulce upang hindi na siya tumanaw sa isang hindi malimot na kahapon.

Read Now
Sa Muling Pagbubukas Ng Puso Sa Muling Pagbubukas Ng Puso
Jan 17 2011 - 02:02

Kay Ester inihabilin ni Ligaya ang kabiyak nitong si Nimrod bago ito pumanaw. Bilang isang mabuting kaibigan – at dahil may pagtatangi rin naman siya kay Nimrod - ginawa niya ang lahat ng paraan upang bigyang pag-asa ang lalaking sa malas ay nawalan na ng ganang mabuhay. Kung magagawa niyang buksan ang puso ni Nimrod na ipininid na nito sa tawag ng pag-ibig, iyon ang malaking tanong. Kung ikaw ang umiibig nang lihim, para sa iyo ang kasaysayan ni Ester.

Read Now
Wanted: Husband Wanted: Husband
Jan 17 2011 - 01:48

AMERIKA ang paboritong pangaraping marating ng maraming Pilipino. Pero hindi madaling tumuntong sa US, lalo na kung walang kamag-anak doon at isa lang umbrella girl dito sa bansa, like MYLENE. Dahil desididong magtrabaho sa Amerika, naghanap ang dalaga ng bayaring lalaki - greencard holder, or preferably, US citizen – para pakasalan siya. Labag sa batas ang tinatawag na marriage-for-citizenship arrangement. May katapat na parusa ang mapapatunayang sa papel lang kasal. Pero komo desperado, sumige ang dalaga. Ang itinrato sa kanya ay si JOHNNY, isang caddie sa California. Tinawag ni Mylene na JUAN ang nakatagpong fiancé, ngunit lingid sa dalaga, may ibang motibo ang binata sa pagpapakasal sa kanya. Walang-wala ring ideya si Mylene na ang nagdala sa kanya sa Amerika ay may masagwang bansag: Mr Menopause. Pagsisihan kaya ni Mylene ang paraan niya ng paghanap ng asawa?

Read Now
Agiw Maalaala Mo Kaya: Agiw
Jan 17 2011 - 01:34

Ang Ate Gina niya, iniwan ng nobyo. Nasira ang buhay. Ang Kuya Marcelo niya, hindi natuloy mag-abroad. Nagastos nito sa pambababae ang perang gagamitin sana. Ang Itay niya, may tinaga! Dahil binabastos ang kanyang ina. At si Bob…unti-unti niyang nararamdaman ang paghihimagsik. Lagi siyang inaapi. Dahil mahina siya. Ngayon, kinukutya ang kanyang pamilya. Hindi na niya kaya…Hindi na! At hinubad ni Bob ang maskarang nagtatakip sa tunay niyang katauhan.

Read Now
Daan Patungo Sa Puso Ko Daan Patungo Sa Puso Ko
Jan 17 2011 - 01:13

Kapiling na niya ang buong pamilya pero hungkag pa rin ang pakiramdam ni Alexia. Nami-miss niya ang Pilipinas ... at higit sa lahat, si Cris. Napaiyak siya ... baka sa mga sandaling ito ay nagpapakaligaya ito sa piling ni Trixie. “I intend to love you, not to make you cry,” anang pamilyar na boses. Iisa lang ang nagsabi sa kanya ng mga katagang iyon. Ano’ng ginagawa ng lalaking ‘to rito sa Texas? Tinakasan niya ito nang ibando ni Trixie sa buong sulok ng showbiz sa Pilipinas na ka-live in nito ang guwapong binata, na nakilala niya’t inibig bilang si Cris Torres at hindi ang public image nitong si Lance Anderson, ang movie actor. Kung anumang pagpapaliwanag ang gagawin nito ngayon sa kanya, iisa ang tiyak niya: natagpuan na nito ang daan patungo sa puso niya…

Read Now
Ang Boyfriend Kong Baduy Ang Boyfriend Kong Baduy
Jan 17 2011 - 00:43

Francesca Ruiz, ang sosyal na babae na ni sa hinagap ay hindi nanaising magkaroon ng kasintahang tulad ni MAnolo Katalunan, ang walang taste, sanggano, batang Quiapo na lalaki. In other words, baduy. Pero nagbiro ang tadhana, natalo siya sa isang pustahan nilang magkakaibigan at kinailangang ipakilala niya ang baduy na si Manolo bilang kanyang boyfriend. Isang palabas na ‘di niya inasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kakainin niya pala ang lahat-lahat ng sinabi niya…

Read Now